Угода користувача

Відповідно до ст. 634 Громадянського кодексу України дійсний договір (далі – Угода) укладається між Голубенко Катериною Володимирівною, місце знаходження: Україна, вулиця Теплична, 48, село Святопетрівське, Київська обл., 08141 (далі – Компанія) і будь-якою юридичною чи фізичною особою, визначеною в Угоді як Користувач, шляхом приєднання Користувача до Угоди наступним чином:

 • натисканням кнопки чи проставлянням відмітки поруч із пунктом «Приймаю», там де це пропонується Порталом або:
 • використанням якого-небудь, декількох або усіх Сервісів. У такому разі, Користувач розуміє та погоджується з тим, що приймає дійсну Угоду протягом усього строку використання Сервісів.

Умови Угоди, які приймає Користувач:

Визначення термінів, які використовуються у даній Угоді

 • Портал – інтернет-сайти https://zml.com.ua
 • усіма їхніми піддоменами.
 • Власник Порталу – фізична або юридична особа, якій належить чи буде належати домен чи/або Портал.
 • Сервіси – усі чи будь-які платні чи/або безоплатні послуги, які надаються Компанією Користувачам за допомогою Порталу, включаючи, але не обмежуючись:
  • Сервіси, доступні як для зареєстрованих, так і для незареєстрованих Користувачів:
   • Ознайомлення з новинами, аналітикою, статистикою, фото, відео та іншими матеріалами, розміщеними на Порталі.
   • Читання пропозицій нерухомості та новобудов, розміщених на Порталі.
   • Читання та використання індексу надійності новобудови і звіт про оцінку надійності новобудови. 
   • Використання Корзини і форми зворотного зв’язку з Порталом і Забудовниками.
  • Інші сервіси, які виявляються чи будуть виявлятися Компанією зареєстрованим чи незареєстрованим Користувачем через Портал.
   • Реєстрація – процедура заповнення Користувачем відповідних форм, у результаті якої Користувач створює Акаунт на Порталі, отримує доступ в Особистий кабінет, а також до Сервірів і функцій, доступних для зареєстрованих Користувачів. Реєстрація може бути здійснена, також, з використанням даних облікового запису Користувача у соціальних мережах.
   • Акаунт – створений Користувачем обліковий запис, що належить Компанії, що являє собою сукупність даних про Користувача, необхідних для авторизації (аутентифікації) Користувача на Порталі та доступу до Особистого кабінету Користувача.
   • Особистий кабінет – електронний кабінет Користувача на Порталі, за допомогою якого він має можливість розміщувати об’яви та управляти ними, поповнювати свій рахунок, а також замовляти і/або оплачувати Сервіси, які доступні для замовлення чи оплати через Особистий кабінет.
   • Контент Компанії – усі та будь-які матеріали та інформація, які розміщує Компанія на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: статті, новини, аналітика, об’яви, зображення, фотографії, повідомлення та ін.
   • Контент Користувача – усі та будь-які матеріали та інформація які розміщує Користувач на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: об‘яви, зображення, фотографії, відео, повідомлення, коментарі, банери, реклама та ін. 

Предмет Угоди

Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Користувачеві Сервіс, в обсязі, передбаченому функціональними можливостями Порталу, за умови дотримання Користувачем цієї Угоди та Ключових документів.

Права та обов’язки Користувача

 • Користувач має право:
  • Вільно здійснювати пошук, отримання, передавання, виробництво та розповсюдження на Порталі інформації, яка не суперечить вимогам цієї Угоди та Ключових документів.
  • Користуватися Сервісами в обсязі, передбаченому цією Угодою та Ключовими документами.
  • Звертатися до адміністрації Порталу з пропозиціями, зауваженнями чи скаргами, які безпосередньо стосуються роботи Порталу, умовами цієї Угоди та Ключових документів за формою зворотного зв’язку, посилання на який розміщене знизу кожної сторінки порталу або за телефоном.
 • Користувач зобов’язується:
  • Перед використанням Сервісів ознайомитись із умовами даної Угоди та Ключових документів.
  • Дотримуватись умов цієї Угоди та Ключових документів.
  • Покинути Портал, якщо Користувач не погоджується з Угодою та Ключовими документами повністю або частково.
  • Під час Реєстрації надати правдиву, точну та повну інформацію про себе.
  • Не видавати себе за іншу людину або представника організації, представником якої насправді не є.
  • Нести відповідальність за безпеку свого логіну та паролю, а також за все, що буде зроблено на сайті під його логіном чи паролем. Користувач зобов’язується негайно повідомити Компанію про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Користувачем) доступу з логіном чи паролем Користувача чи про будь-яке порушення безпеки.
  • Не використовувати сайт для відправлення на будь-яку адресу електронних листів або повідомлень, які вміщують у собі грубі та образливі словосполучення та речення, а також матеріали порнографічного характеру.
  • Не вводити в оману інших Користувачів відносно властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів та об‘єктів.
  • Не використовувати самостійно чи із залученням третіх осіб можливостей Порталу у цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісної конкуренції, інші порушення діючого законодавства України.
  • Не здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Порталу та є його недобросовісним використанням.
  • Не робити ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Порталу.
  • Не використовувати автоматизовані програми для отримання доступу на Портал.
  • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати, не пред’являти громадськості будь-яку інформацію, яка є на Порталі, окрім умов цієї Угоди чи Ключових документів.
  • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами в інших цілях, окрім як для комунікації чи здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

Права та обов’язки Компанії

 • Компанія має право: 
  • Змінювати функціональні можливості Порталу.
  • Самостійно визначати порядок здійснення надання Сервісів та вартість платних Сервісів.
  • Відмовити в реєстрації Користувачеві, який вказав про себе недостовірні дані чи порушив інші умови цієї Угоди, або деактивувати його реєстрацію, якщо це зареєстрований користувач відмовити в реєстрації Користувачеві, який вказав про себе не достовірні дані чи порушив інші умови цієї Угоди, або деактивувати його реєстрацію, якщо це зареєстрований користувач.
  • Видалити або заблокувати Акаунт Користувача, обмежити доступ Користувача до Порталу без попередження, за умови, якщо:
   • Користувач порушує діюче законодавство України, умови цієї Угоди та Ключових документів.
   • Користувач порушує права чи законні інтереси інших Користувачів Порталу, юридичних та фізичних осіб за їх мотивованим зверненням.
   • Користувач не реагує на звернення Компанії, відправлені на електронну адресу Користувача, вказану під час Реєстрації.
   • Видалити чи заблокувати Акаунт Користувача в будь-якому випадку, на розсуд Компанії, у разі пред’явлення Користувачеві відповідного обґрунтування. 
   • Відновити доступ Користувача до Порталу.
   • Встановлювати обмеження з використання Сервісів.
   • Змінювати чи припиняти роботу Порталу чи його частини з повідомленням Користувача чи без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни чи припинення.
   • У будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним під час Реєстрації, та запросити у зв’язку з цим підтверджуючих документів (зокрема – завірені копії документів, що засвідчують особу), не надання яких на розсуд Користувача, може розцінюватись як надання недостовірної інформації.
 • Компанія зобов’язується:
  • Прикладати всі зусилля для належного виконання своїх зобов’язань за цією Угодою, включаючи нормальну роботу Сервісів Порталу.
  • Дотримуватись конфіденційності даних Користувача відповідно до Політики конфіденційності.

Вартість Сервісів та порядок оплати

 • Сервіси, що надаються Компанією, можуть бути платні та безкоштовні.
 • Компанія в односторонньому порядку визначає, який сервіс Порталу є безкоштовним, а який платним, а також, вартість платних сервісів. Компанія розміщує інформацію про перелік та вартість платних сервісів у відповідних розділах Порталу.
 • Користувач зобов’язаний ознайомитись із цінами на платні Сервіси Компанії до замовлення таких Сервісів.
 • Оплата платних Сервісів здійснюється в безготівковій формі за допомогою електронного сервісу по прийняттю платежів, встановленого на Порталі.
 • Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги Сервісів здійснюється Компанією у випадку, коли причиною стала будь-яка технічна несправність і послуга не була надана. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на картковий рахунок користувача після надання користувачем доказу сплати.

Права інтелектуальної власност

 • Користувач розуміє і повністю погоджується з тим, що:
 • Всі об’єкти, доступні за допомогою Сервісів, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, є об’єктами виключно прав Компанії, Користувачів та інших правовласників. Ніякі елементи змісту сервісів Порталу, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії чи правовласника. Під використанням мається на увазі, утому числі але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі і т. ін.
 • Назва Порталу є зареєстрованою торговою маркою і охороняється діючим законодавством України, а також міжнародним законодавством.
 • Портал і Контент Компанії є об’єктом авторського права, що охороняється діючим законодавством України.
 • Компанія не дозволяє використання назви Порталу чи Контента Компанії, окрім як на умовах письмової ліцензійної угоди, якщо інше не вказано у цій Угоді або Ключових документах.
 • Будучи об’єктом авторського права Компанії, Портал одночасно включає Контент Користувача. Користувач надає Компанії, діюче без обмежень території та строку невиняткове, субліцензійне право на використання Контента Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись: публікацію, збирання, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
 • Користувач погоджується з тим, що Контент Користувача може бути використаний Компанією на власний розсуд під час підготовки рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т. ін. без додаткового погодження з боку Користувача та без виплати винагороди.
 • Користувач надає право на доступ до Контенту Користувача всім Користувачам Порталу.
 • Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на Контент Користувача та відшкодовує Компанії всі збитки, які вона понесла у випадку урегулювання претензій та суперечок за участі третіх осіб, язі з’явились у зв’язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану їм інформацію.

Обмеження відповідальності Компанії та Власника Порталу

 • Користувач розуміє та повністю погоджується з тим, що:

1. Господарська діяльність та надання Сервісів через Портал здійснює Компанія. Тому, Власник Порталу не несе відповідальності перед Користувачами, у тому числі й за цією Угодою, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Сервіс надається за умови «як є». Компанія докладає всіх зусиль для безперервного та безпомилкового надання Сервісу Користувачеві, але не гарантує помилок та збоїв, у тому числі у відношенні роботи програмного забезпечення. Компанія докладе усіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у випадку їх виникнення в максимально стислі строки.

3. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Порталу чи будь-якої інформації про Користувачів, яка на ній зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» та ін., які можуть бути передані на Портал або через Портал третіми особами.

4. Компанія не гарантує, що Сервіси будуть відповідати вимогам Користувача.

5. Компанія не гарантує, що якість товарів та послуг, придбаних за допомогою Порталу, буде відповідати очікуванням чи вимогам Користувача.

6. Компанія не є організатором/ініціатором/гарантом угод між Користувачами. Портал є комунікаційною платформою, яка надає Користувачам можливість спілкування та розміщення Контента Користувача у відповідності до даної Угоди та Ключових документів.

7. Весь Контент Компанії публікується на Порталі виключно з інформаційною метою і Користувач не може посилатися на нього, як на експертний висновок, якщо інше прямо не сказано в певному Контенті.

8. Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщена Користувачами. Компанія не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний в результаті нездійснення угоди або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

9. Користувач зобов’язаний дотримуватись обережності та зберігати здоровий глузд у разі використання Сервісів. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність з боку Користувача.

10. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів чи за Контент Користувачів. Усі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються самостійно без залучення Компанії.

11. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача у результаті використання Сервісів, Користувач погоджується пред’являти вимоги самостійно без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію від усіх вимог, зобов’язань, компенсацій із відшкодування збитку, витрат, включаючи витрати на юридичні послуги, які виникли в результаті або у зв’язку з такими вимогами.

12. Скачування будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх та ризик. Користувачі повністю відповідальні за втрату інформації чи шкоду, нанесену їхньому комп’ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу.

13. Бездіяльність із боку Компанії у випадку порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних дій із захисту своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у випадку здійснення надалі подібних порушень.

14. Індекс надійності новобудови. Методологія оцінки надійності новобудови і індекс, який формується з її допомогою несуть рекомендаційний характер, а не інструкцію. Методологія враховує лише ризики, пов’язані з самим проектом і його реалізатором, а не бере до уваги ризики політики, економіки, екології. Вона створена як додатковий інструмент, який допомагає інвестору зорієнтуватися у різноманітті пропозицій та оцінити можливі наслідки.

 1. Індекс надійності новобудови. Він створений як додатковий інструмент, який допомагає інвестору зорієнтуватися у різноманітті пропозицій і оцінити можливі наслідки.
 2. Індекс надійності визначається за авторською методикою, основаною на аналізі даних про новобудови і забудовників, взятих із відкритих джерел – реєстрів, сайтів держорганів, форумів, сайтів забудовників і новобудов.
 3. Автори індексу надійності новобудови, Портал, Власник Порталу і Компанія не несуть відповідальності за реалізацію оцінюваних проектів будівництва, збереження інвестицій, будь-які збитки, які можуть виникнути у інвестора.
 4. Методологія, на основі якої проведена дана експертиза, є науковим твором і охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права». Використання методології без дозволу її авторів забороняється.
 5. Звіт про оцінку надійності також є науковим твором і охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права». Автори звіту дозволяють використання даного документа замовнику в особистих цілях. Використання поза особистих цілей, а також будь-якими третіми особами (не замовником) забороняється.

Внесення змін в Угоду

 • Угоду може бути змінено Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет знизу кожної сторінки сайт https://zml.com.ua
 • і завжди доступна за посиланнями: https://zml.com.ua/uk/pages/politika-konfidentsiynosti.html
 • Строк дії Угоди
 • Ця Угода набуває чинності з моменту її прийняття Користувачем в порядку, вказаному вище, і діє протягом усього періоду використання Користувачем Сервісів.
 • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Порталі у односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанію і пояснення причин.
 • У випадку, якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Угоду у порядку, передбаченому пунктом 8 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сервісів. Факт не припинення використання Порталу є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
 • Компанія має право розірвати Угоду шляхом видалення або блокування Акаунта Користувача.

Реквізити Компанії

Україна, вулиця Теплична, 48, село Святопетрівське, Київська обл., 08141