Політика конфіденційності

Дана Політика Конфіденційності є невід’ємною частиною Угоди користувача сайтів https://zml.com.ua (далі – Угода) та приймається Користувачем разом із прийняттям Угоди. 

 1. Визначення термінів. Терміни, які використовуються в цій Політиці Конфіденційності, мають наступні значення:
  1. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може бути конкретно ідентифіковано.
  2. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання та поширення (поширення, реалізація, передавання), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  3. Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій власником персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані від імені власника.
  4. Реєстраційна форма – електронний реєстраційний документ, який заповнює Користувач, проходячи процедуру реєстрації на Порталі.
  5. Cookie – фрагмент даних, створений програмно-апаратним комплексом, на якому розміщений Портал, і збережений у комп’ютері Користувача у формі одного чи декількох файлів. Cookie не вміщує Персональних даних і їхня загрузка в комп’ютер Користувача може бути заблокованою Користувачем у будь-який момент.
 2. Інші терміни використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Угоди.
 3. Предмет Угоди
  1. Користувач надає Компанії свою згоду на обробку своїх персональних даних, таких як ім’я Користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, ір-адреса, інші контактні дані Користувача, які він надає Компанії під час реєстрації, розміщенні об’яв, коментуванні новин на Порталі, а також, повідомлення, листи, заяви, які Користувачі передають один одному.
  2. Метою Обробки Персональних даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача під час використання їм Порталу та Сервісів; забезпечення обслуговування Користувачів, у тому числі для створення Акаунта та управління ним; рішення технічних труднощів та доступу до різноманітних Сервісів і функцій Порталу; контроль загальної та індивідуальної активності Користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активність за публікаціями об’яв; керування трафіком на Сайті; встановлення та підтримка контакту з Користувачем за допомогою будь-яких каналів зв’язку чи дозволених маркетингових комунікацій; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою покращення Порталу та Сервісів; забезпечення дотримання Угоди Користувачів Порталу, включаючи боротьбу з шахрайством і образами; збирання статистичних даних.
  3. Розпорядником Бази Персональних даних Користувачів є Компанія. База Персональних даних Користувачів знаходиться за адресою Компанії.
  4. Компанія не збирає та не обробляє персональні дані про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних союзах і подібну інформацію.
 4. Обробка Персональних даних Користувача
  1. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, указаних в п. 2.2. даної Політики Конфіденційності, обробляються власноруч або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року за № 2297-VI.
  2. Компанія має право загружати на комп’ютер Користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка вміщується у Cookie.
  3. Компанія має право Обробляти Персональні ті інші дані Користувача протягом усього строку, який необхідний для реалізації цілей вказаних в п.2.2. даної Політики Конфіденційності, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.
 5. Захист Персональних даних Користувача:
  1. Компанія зобов’язується забезпечити захист Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.
  2. Компанія не використовує і не Обробляє Персональні дані Користувачів інакше, ніж вказано в даній Політиці Конфіденційності, а також, без згоди Користувача, не передає їх третім особам, окрім такого:
   1. За обґрунтованим запитом державних органів, які мають право витребувати та отримати такі дані;
   2. У такому разі, коли, за думкою Компанії, Користувач порушив умови Угоди Користувача чи/аби Ключових документів;
   3. В інших випадках, безпосередньо передбачених законодавством України.
 6. Користувач має право змінити чи видалити свої Персональні дані, залишені ним на Порталі.
 7. Компанія не несе відповідальності за розповсюдження Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, заподіяні Користувачу у разі недотримання ним умов Угоди та Ключових документів, а також його халатного відношення до забезпечення безпеки і захисту Персональних даних.